De inschrijvingen voor academiejaar 2024-2024 zullen starten vanaf 20 april 2024.
Inschrijven kan enkel via deze online registratie.
We hebben geen ingangsexamen of numerus clausus.

Nieuwe registratie

Wil je een bestaande registratie openen? Aanmelden
2024-25
Aanmelden via:

Privacy overeenkomst

Klik onderaan deze pagina op 'Ik ga akkoord' als je klaar bent om door te gaan met jouw registratie.

Privacyverklaring

Door het verstrekken van je persoonsgegevens tijdens de inschrijving, stem je ermee in dat deze persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden door de Hogere Zeevaartschool (HZS). Een verzoek om uw gegevens te consulteren en te corrigeren kan je richten tot de studentenadministratie. De registratie en de verwerking van je persoonsgegevens door de HZS of door haar aangestelden gebeurt in overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De HZS gebruikt deze gegevens voor haar studentenbegeleiding en –administratie alsook om je te informeren over opleiding gerelateerde activiteiten. De persoonsgegevens van studenten worden door de hogeschool ook automatisch doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs (DHO).

Om de instroom, doorstroom en uitstroom van alle studenten te bevorderen zal de HZS de gegevens in anonieme vorm statistisch verwerken en analyseren. De HZS blijft zo de evolutie van haar studentenpopulatie en –doorstroming opvolgen.

Taal / Langue: Nederlands | Français

De inschrijvingen voor academiejaar 2024-2025 zullen starten vanaf 22 april 2024.
Inschrijven kan enkel via deze online registratie.
We hebben geen ingangsexamen of numerus clausus.